Neopomínajte potreby seniorov. Internet používa až 60 % z nich

Kategória 65+ je najrýchlejšie rastúcou cieľovou skupinou na internete. Dá sa to badať aj vďaka nárastu používania sociálnych sietí. Podľa štúdie Pew Research Center, ktorá bola realizovaná na americkej populácii od roku 2005 do roku 2015, totiž za jeden rok stúpla táto cieľová skupina až o 50 %.

Ako môžete vyčítať z grafu nižšie, mladí ľudia sú pri dennom používaní internetu stále najsilnejšiou skupinou.

To však neznamená, že ostatné vekové skupiny by mali byť zanedbávané. Veď až 60 % ľudí nad 55 rokov používa internet každý deň.

Na staršiu generáciu používateľov treba myslieť aj pri tvorbe mobilného rozhrania webstránky.

Zo štatistík totiž vyplýva, že so smartfónom denne pracuje 61 % používateľov vo veku od 45 do 54 rokov. Dokonca, 39 % používateľov smartfónov tvoria ľudia vo veku nad 55 rokov.

Na základe vyššie uvedených dát môžeme usúdiť, že pozornosť venovaná vekovej skupine seniorov by mala byť podstatne vyššia ako doposiaľ.

Aj preto je pri zvýšení použiteľnosti pri návšteve webstránky alebo aplikácie potrebné myslieť na nasledujúce faktory:

Použiteľná navigácia

V súčasnosti sa veľmi obľúbeným mobilným grafickým prvkom, ktorý šikovne skrýva navigáciu webstránky, stala ikonka takzvaného hamburgeru:

zdroj: contentful.com

zdroj: ixd.education

S hamburger menu sa pravidelne môžete stretnúť napríklad vo vašich mailových schránkach, ale aj v mobilnej verzii sociálnej siete Facebook, ako môžete vidieť na obrázku nižšie:

zdroj: ux.stackexchange.com

Tento systém sa stal dokonca taký obľúbený, že ho niektoré webstránky začali používať už aj na väčších rozlíšeniach.

Ak však máte webstránku, ktorú používa veková skupina seniorov, hamburger menu môže byť pre vašu cieľovú skupinu oveľa náročnejšie na pochopenie ako klasické menu.

Najmä pri staršej cieľovej skupine tak môže práve obmedzenie používania moderných prvkov na webstránke značne zvýšiť jej použiteľnosť. Aké máte možnosti?

Moderné hamburger menu môžete nahradiť nasledujúcimi variantmi:

1. Záložky

Jednoduché na používanie a pochopenie pre všetky vekové kategórie sú klasické záložky s popisom alebo názornými ikonkami, ako môžete vidieť aj na obrázkoch nižšie.

2. Záložky s možnosťou “viac”

Rovnako jednoduché na používanie aj pochopenie pre všetky vekové kategórie sú záložky s možnosťou “viac” (na obrázku označené slovom “more”). Pri voľbe tejto možnosti však musíte rátať s tým, že všetky položky v kolónke “viac” budú menej klikateľné v porovnaní s tými, ktoré sú vypísané hneď v náhľade webstránky/aplikácie.

3. Horizontálne pohyblivá navigácia

Ľahšia na pochopenie je tiež horizontálne pohyblivá navigácia. Tá však môže byť pre staršie vekové kategórie trochu náročnejšia na používanie.

4. Výsuvné vertikálne menu

Rovnako ako pri horizontálne pohyblivej navigácii je to aj s výsuvným vertikálnym menu. Ide síce o ľahšie pochopiteľnejšiu možnosť zobrazovania menu, no aj toto riešenie môže byť pre staršie vekové skupiny používateľov náročnejšie na používanie.

Viditeľné hypertextové odkazy

Častým problémom pri tvorbe webstránok pre starších používateľov býva aj neviditeľné prelinkovanie odkazov v texte.

Ak je totiž link zvýraznený iba tým, že je od ostatného textu farebne odlíšený (napríklad tradičnou modrou farbou), pre väčšinu staršej vekovej kategórie zostáva v texte záhadou. Teda až dovtedy, kým sa mu náhodou pri prechode textom prelinkované slová nepodčiarknu alebo sa pri nich nezobrazí ukazovateľ.

Tento nedostatok sme si napríklad všimli aj na našom blogu. Keď sme si pozreli text nášho blogového článku z pohľadu používateľa s poruchami farebného videnia, odkazy neboli viditeľné takmer vôbec.

Aj preto je vhodné odkazy v texte rovno podčiarkovať, aby boli viditeľné aj bez toho, aby sme na ne museli prejsť priamo kurzorom.

Dostatok bieleho priestoru

Čitateľnosť webstránky, či presnejšie povedané textu na nej, je pre staršiu vekovú skupinu jedným z najdôležitejších faktorov v rozhodovaní sa o tom, či stránku zatvoria a už nikdy ju nenavštívia, alebo, naopak, zotrvajú a zavítajú na ňu aj nabudúce.

V tom zohráva mimoriadne dôležitú rolu práve font a množstvo bieleho priestoru.

Využívanie takzvaného bieleho priestoru (čistého priestoru na webstránke) jednoducho vytvára pocit čistoty a jednoduchosti. Nepoužívajte na vašom webe príliš veľa obrázkov či farieb a dbajte na to, aby bolo výrazné najmä to, na čo chcete upriamiť pozornosť návštevníka.

Keď návštevník príde na webstránku, potrebuje v čo najkratšom čase pochopiť, na čo sa má pozerať ako na prvé, respektíve v čom spočíva podstata webstránky.

Vo veľa prípadoch je však intuitívne pochopenie veľmi zložité. Znížené množstvo bieleho priestoru pritom môže zvýšiť aj mylné prekliknutia na nezrozumiteľné odkazy na obrázkoch či na reklamné banery. Návštevník sa tak ľahko stratí a možno práve kvôli tomu už na webstránku nikdy nepríde.

Čitateľnosť

Aby ste seniorom uľahčili tiež čitateľnosť vašich textov, pri dlhších textoch sa radšej vyhnite pätkovému písmu, ktoré čitateľnosť na webe sťažuje. Obľúbené fonty pre dlhšie texty sú napríklad Open Sans, Lato či Roboto.

Rovnako sa vyhnite aj kurzívam či písaniu KAPITÁLKAMI – nielenže zhoršujú čitateľnosť pre návštevníka, ale navyše spôsobujú efekt kriku.

Ak značné percento vašej návštevnosti tvorí staršia veková skupina, odporúčame tiež to, aby ste vašim návštevníkom umožnili manuálne zväčšenie fontu. Túto funkciu navyše ocenia aj ostatní ľudia, ktorí majú problémy so zrakom.

“Nalodenie” návštevníka

Aby ste už pri prvej nášvetve používateľovi čo najviac zjednodušili pochopenie vašej webstránky či aplikácie, môžete využiť aj takzvaný onboarding (nalodenie) návštevníka.

Pri prvej návšteve webstránky sa automaticky spustí sprievodca, ktorý krok po kroku prevedie návštevníka po webstránke, aby pochopil všetko, čo je potrebné pre ovládanie webstránky.

Takýto návod môže nielenže zrýchliť pochopenie návštevníka, a to až o 30 %, ale aj zvýšiť počet vracajúcich sa návštevníkov.

Príklad z webstránky booking.com – prvá návšteva

Príklad booking.com po zadaní destinácie

Príklad booking.com po vybratí hotela

Ďaľšie príklady jednotlivých onboarding scenárov si môžete prezrieť na webstránke uxarchive.com. Ak však potrebujete poradiť s tým, ako správne spracovať jednoduché nalodenie návštevníka na vašej webstránke, určite vyskúšajte aj službu Yeself.com.

Malé zmeny z úcty k starším

Aj pri tvorbe webstránok a aplikácií pre starších užívateľov teda platí, že sú to práve maličkosti, ktoré dokážu výrazne zjednodušiť použiteľnosť vašich webstránok a súčasne uľahčiť používanie internetu starším užívateľom.

Už dávno totiž neplatí, že internet slúži len mladým. Online sme totiž už prakticky všetci a je preto na nás, aby sme webstránky tvorili pre všetky vekové skupiny.

Keď už nie z dôvodu zvýšenia ziskovosti e-shopov a webstránok, minimálne z úcty k starším.

Ďaľšie pravidlá