Jednoduchosť webstránky dosiahnete pomocou textov, grafiky aj štruktúry

Webstránky preplnené množstvom obrázkov, textov a podstránok sa na prvý pohľad môžu zdať ako informačne nasýtené a teda aj užitočné. Je to však naozaj tak? Dobrý zámer sa v takýchto prípadoch väčšinou míňa účinku a užitočnosť nahrádza chaos, zmätok a dezorientácia užívateľa.

Pri návrhu je preto potrebné myslieť na to, aby webstránka bola z pohľadu používateľa graficky a textovo zrozumiteľná a aby sa na nej dali intuitívne nájsť všetky potrebné informácie.

Ako to dosiahnuť? Na začiatok stačí, ak budete myslieť na nasledujúce tri základné faktory:

1. Grafická jednoduchosť

Podľa prieskumu portálu Usaura dokáže používanie bieleho priestoru medzi paragrafmi a po bokoch obsahu udržať pozornosť zákazníka až o 20 % dlhšie. Ako je to možné?

Využívanie takzvaného bieleho priestoru (čistého priestoru na webstránke) vytvára pocit čistoty a jednoduchosti. Nepoužívajte preto na vašom webe príliš veľa obrázkov či farieb a dbajte na to, aby bolo výrazné najmä to, na čo chcete upriamiť pozornosť návštevníka.

Najdôležitejším prvkom celej westránky sú prvky CTA – call to action. Sú to prvky na webe, ktoré volajú po nejakej akcii. K nim patria napríklad známe tlačidlá, ako sú „Pridať do košíka“; „Vyžiadať si cenovú ponuku“; „Kontaktujte nás“ či „Stiahnite si náš nový e-book“.

Cieľom CTA prvkov je, aby návštevník nezostal pasívny, ale aby bol priamo navedený k činnosti, ktorá má z pohľadu majiteľa webstránky nejaký význam. Medzi takéto činnosti patrí napríklad prihlásenie užívateľa k odberu newslettra, vyplnenie kontaktného formulára alebo nákup produktu.

CTA by malo byť graficky výrazné a farebne odlišné od pasívnych tlačidiel či odkazov na webstránke. Podstatné je tiež to, aby boli CTA prvky v jednotnej grafickej forme a dostatočne veľké.

Pri vytváraní formulárov je jednoduchosť dôležitým faktorom, ktorý má priamy vplyv na ich vypĺňanie. Dbajte o to, aby sa užívateľ nemusel veľmi zamýšľať nad tým, či vyplnil údaje správne, a to napríklad tým, že mu po vyplnení položky zobrazíte informáciu o správnom, respektíve nesprávnom uvedení informácií.

Ak máte vo formulári len málo nepovinných položiek, nedávajte pri každom povinnom políčku hviezdičku a skúste radšej označiť tie nepovinné.

Ak používate položky vo formulári, pri ktorých si užívateľ môže vybrať z 2 až 3 možností, skúste myslieť tak, aby to mal návštevník čo najjednoduchšie. Ako príklad vám poslúži obrázok nižšie.

2. Textová zrozumiteľnosť

Podľa prieskumu NNgroup si len 16 % ľudí prečíta na podstránke celý text. Najdôležitejšie preto je, aby sa zákazník hneď po otvorení podstránky v krátkosti dozvedel všetky informácie o webstránke, na ktorú prišiel. Preto by ste to najpodstatnejšie mali povedať hneď v prvých dvoch odsekoch textu.

Dobre spravíte tiež vtedy, ak okrem toho, že v prvých odsekoch zodpoviete na otázky, ktoré si kladie návštevník po príchode na podstránku, na konci odseku v zákazníkovi vyvoláte ďalšiu otázku.

Pri tvorbe webstránky je potrebné myslieť tiež na to, aby nebolo v jednotlivých textových blokoch priveľa textu. Ľudia totiž dlhé texty hneď celé nečítajú, ale najskôr ich očami skenujú za účelom nájsť na webe to, čo hľadajú.

Preto sa odporúča členiť texty do odsekov (jeden odsek = jedna myšlienka) a kratších viet.

Vizualizácia pomocou heatmapy dokazuje, že na internete si prezeráme webstránky systémom skenovania textu vo forme písmena F.

Čítanie taktiež uľahčujú podnadpisy a odrážky, ktoré pomáhajú udržať pozornosť čitateľa pri dôležitých informáciách. K väčšej pohodlnosti návštevníka pri čítaní obsiahlejšieho textu napomáha aj väčšia veľkosť písma či širšie riadkovanie.

Pozor, pochopenie obsahu webstránky značne komplikuje používanie cudzích slov, terminologizmov či zbytočných skratiek v textoch. Samozrejmosťou je, že na webstránke by sa nemali vyskytovať gramatické a typografické chyby.

Tip: Keďže dlhé vety sa ľudom čítajú ťažko, skúste písať radšej krátke vety a namiesto čiarky zvoľte občas radšej bodku. Nebojte sa delenia viet a pokojne si pomôžte tým, že ďalšiu vetu začnete spojkami pretože, a alebo ale.

Jedno je v každom prípade isté – práve prinášanie informácií v textovej forme je jednou z najzákladnejších priorít pri dosahovaní cieľov a ovplyvňovaní nákupného správania a zákaznickeho zážitku (CX). Preto by sa význam textu na webstránke rozhodne nemal podceňovať.

3. Intuitívnosť pri hľadaní základných informácií

Na dosiahnutie lepšej orientácie návštevníka je potrebná aj prehľadná štruktúra webstránky.

Návštevníci sa musia vedieť jednoducho zorientovať v navigácii webstránky a v čo najkratšom čase nájsť odkazy na ďalšie podstránky, kontaktné informácie či informácie o firme, ktoré hľadajú. Ak ich nenájdu v priebehu niekoľkých sekúnd, vzniká vysoká pravdepodobnosť, že z webstránky odídu preč.

Prehľadná a užívateľmi ľahko pochopiteľná je takzvaná omrvinková navigácia webstránky (breadcrumbs), ktorá zobrazuje to, kde v hierarchii stránok sa nachádza práve zobrazená podstránka. Ak si to neviete predstaviť, tu máte malú ukážku:

Hlavná stránka > Podstránka > Podpodstránka

Len čo sa užívateľ vďaka prehľadnej štruktúre webstránky dostane na požadovanú podstránku, mali by ste myslieť aj na to, akým spôsobom v danej sekcii webu poskytnete zákazníkovi informácie, ktoré hľadá.

Najlepšie urobíte, ak budete informácie zoraďovať podľa dôležitosti – teda od tých najdôležitejších informácií až po tie najmenej dôležité, čiže doplňujúce informácie.

Ak máte na webe veľkú ponuku produktov či služieb, dobre urobíte tiež vtedy, ak návštevníka budete prirodzene navádzať k jednému konkrétnemu rozhodnutiu. Ako?

Dá sa to riešiť napríklad zdôraznením najlepšej voľby v pomere cena/efekt alebo vymedzením účelu či cieľovej skupiny (hobby/profesionál, dieťa/dospelý, zriedkavé/časté použitie...).

Nech už je ponuka vášho webu akákoľvek, vždy myslite na to, že každá webstránka by mala mať nejaký cieľ. A je práve úlohou tvorcu webstránky, aby proces naplnenia tohto cieľu čo najviac zjednodušil (či už je cieľom prečítanie článku, nákup produktu alebo získanie telefónneho čísla).

Ako však naplnenie vytýčeného cieľa dosiahnuť, ak chcete získať iba kontaktný e-mail?

Jednou z možností je napríklad to, že pri vyžiadaní kontaktných údajov užívateľovi hneď jasne poviete, čo výmenou za svoje údaje dostane – e-book, newsletter, podrobnejšie informácie, potvrdenie o nákupe…

Ak to nie je nevyhnutné, nesnažte sa získať od užívateľa hneď viacero kontaktných údajov naraz pri jednej aktivite (napríklad viac telefónnych čísiel). Takýto krok býva zbytočnou komplikáciou, ktorá návštevníkovi sťažuje pochopenie, v dôsledku čoho z webstránky odchádza preč.

Nech už tvoríte na vašej webstránke čokoľvek, vždy majte na pamäti starú známu frázu 'v jednoduchosti je krása'. Pretože okrem toho, že je v nej krása, ukrýva sa v nej tiež prehľadnosť, ľahká pochopiteľnosť, dosahovanie vytýčených cieľov webstránky, no predovšetkým množstvo spokojných používateľov.

Inak, ktoré okrem už spomenutých základných pravidiel jednoduchosti by ste do nášho článku pridali? Budeme radi, ak prispejete vašimi postrehmi.

Zdroj obrázkov: www.goodui.org

Ďaľšie pravidlá