Dyslexia je v UX vážnou témou. Trpí ňou každý piaty návštevník

Vedeli ste, že jeden z piatich návštevníkov vašej webstránky je pravdepodobne dyslektik? To znamená, že ak obsah vašej webstránky nie je optimalizovaný pre túto cieľovú skupinu, prichádzate o 20 % potenciálnych zákazníkov. Čo je teda potrebné vziať do úvahy, aby vaša webstránka či aplikácia bola prístupná pre každého?

V tomto článku si prejdeme, aký má dyslexia dopad na UX dizajn, ale aj to, prečo by ste pri tvorbe webu či aplikácie mali brať oveľa väčší ohľad práve na cieľovú skupinu dyslektikov.

Čo je dyslexia?

Dyslexia je biologicky podmienená porucha, ktorá sa prejavuje neschopnosťou čítať alebo veľmi ťažkopádnym čítaním. Trpí ňou najmä mladšia vrstva populácie (okolo 4 až 12 % žiakov základných škôl).

Dyslexia je vážnou biologicky podmienenou poruchou učenia sa a je najrozšírenejším postihnutím v európskych krajinách. Yale Center for Dyslexia and Creativity uvádza, že ľudia s dyslexiou tvoria približne 10 až 20 % celkovej populácie.

Existujú tri hlavné skupiny dyslexie:

  • dysgrafia, pri ktorej majú ľudia problémy s písaním
  • dysortografia, pri ktorej majú ľudia problémy s pravopisom
  • dyskalkúlia, pri ktorej majú ľudia problémy s číslami

Pozor na obojstranné zarovnanie textu

Text zarovnaný do oboch strán je často náročný na čítanie aj pre nedyslektika, no dyslektikom spôsobuje ešte väčšie problémy. Medzi slovami totiž vytvára príliš veľa bieleho priestoru, čo môže spôsobiť, že sa čitateľ pri čítaní viackrát stratí a nebude sa vedieť sústrediť.

Čo by ste mali urobiť?

  • Používajte štruktúrované rozloženie textu (nadpisy, citácie a odrážky zlepšujú čitateľnosť)

  • Použite stĺpcovú štruktúru – text zarovnávajte naľavo a dbajte na to, aby v jednom riadku nebolo viac ako 80 znakov

River effect (príliš veľa bieleho priestoru)

Vyhnite sa kontrastným farbám

Užívatelia s dyslexiou sú veľmi citliví na kontrastné farby, ktoré môžu spôsobiť, že sa im slová začnú pred očami hmíriť a rozmazávať, čím sa, prirodzene, zhoršuje čitateľnosť textu.

Dá sa tomu pritom vyhnúť pomerne jednoducho  – buď použijete trochu slabší čierny font, alebo primerane šedé pozadie.

Taký istý efekt môžu spôsobovať aj neprerušované bloky textu, ktoré nerozdelíte do odsekov. Aj z tohto dôvodu by ste preto mali text vždy primeraným spôsobom členiť.

Čo by ste mali urobiť?

  • Píšte v krátkych odsekoch a vetách

  • Nepoužívajte príliš kontrastné farby. Oveľa lepší je tmavošedý text a biele pozadie alebo čierny text a bledosivé pozadie

Kurzíva a pätkové fonty spôsobujú rozdvojovanie

Použiť pätkové fonty či kurzívu je úplne v poriadku pri dekoratívnych či krátkych textoch. Ak by ste ich však využívali pri dlhých textoch, text by sa mohol začať dyslektikom zoslabovať či rozdvojovať.

Čo by ste mali urobiť?

  • Na dlhšie texty nepoužívajte pätkový font

  • Vyhýbajte sa dlhým textom s kurzívou – kurzívy majú nerovnomerné čiary

Dyslektická captcha

Na potreby dyslektikov by sa nemalo zabúdať ani v prípade používania systému CAPTCHA, ktorý sa na webe používa v snahe automaticky odlíšiť skutočných užívateľov od robotov.

Test pozostáva väčšinou zo zobrazenia obrázku s deformovaným textom, ktorý je potrebné správne prepísať do príslušného políčka na stránke.

Rozpoznanie deformovaného textu však môže dyslektikom robiť nemalé problémy. Aj preto vznikla takzvaná dyslektická captcha, ktorá uvádza texty slúžiace na prepis napísané rukou dyslektika. Tým sa zvyšuje percentuálna úspešnosť správneho vyplnenia, a teda i schválenia formulára či dotazníka.

Viac o systéme CAPTCHA pre dyslektikov si môžete pozrieť v prezentačnom videu.


Navrhovanie webstránok optimalizovaných pre dyslektikov je určite veľkou výzvou. Vyžaduje si totiž veľa empatie, pochopenia a vôle, ktorá je viac než potrebná na to, aby návrhy určitých vizuálnych riešení boli vytvorené pre potreby všetkých užívateľov. Dyslexiu však rozhodne netreba chápať ako nevýhodu.

Koniec koncov, presvedčí vás o tom aj tento článok o 17 podnikateľských titanoch s dyslexiou. :)

Ďaľšie pravidlá